Info 2021

Gott Nytt År 2021 till Dig som bor i Löberöd med
omnejd!
Vi vill med några ord berätta om vår verksamhet och samtidigt hoppas på att ni blir
medlemmar i Löberöds Hembygdsförening.
Vi börjar alltid året med att hålla vårt Årsmöte i februari, då vi bjuder på
fastlagsbulle.
I början på mars slog Corona-viruset till, vilket fick till följd att i stort sett all
verksamhet ställdes in på Hantverksgården. Även vårt återkommande Valborgs och Midsommarfirande ställdes in.
Vi hade ett dragspelsuppträde på Torget med Manfred i september, givetvis med
Coronaavstånd.
Under advent sålde vi julgranar utanför T.Nilssons snickeri.
Vår förhoppning är att vi under 2021 ska kunna genomföra vårt traditionsenliga
Valborgs- och Midsommarfirande mm. Men också att vi ska kunna hyra ut
Hantverksgården till fester och sammankomster som innan Cornonan slog till.
Hembygdsföreningen deltar också i Byalagsrådets möten med Eslövs Kommuns
kommunledning. Där för vi fram de frågor som är viktiga för Löberöd med omnejd.
Vår mötes och festlokal – Hantverksgården – har vi under de senaste åren
investerat en hel del pengar i för att den ska hålla en hög standard. Lokalen rymmer
upp till 125 personer. Vi driver den helt ideellt, utan bidrag från kommunen. Vill ni
boka lokalen för möte eller fester, ring Christer Nilsson, T.Nilssons snickeri 0413- 30242.
Med dessa ord hoppas vi att ni blir medlem i föreningen, det
kostar endast 200 kr per hushåll, som betalas in på PG 932433-6,
BG 142-4787 eller via Swish 123 282 95 88. Var vänlig ange
Namn, Adress och eventuell e-post.

Så kan vi fortsätta att
arrangera Valborgsfirande, Midsommar på Torget,
byavandringar och mycket mer.
Årsmötet kommer att avhållas i februari, eller så fort det går på grund av
restriktionerna.

Du stödjer följande som medlem i Löberöds
Hembygdsförening:
• Valborg
• Midsommarafton
• Samhällsfrågor genom kontakt med politiker och
kommun
• Samverkan med andra hembygdsföreningar
• Underhåll och skötsel av Hantverksgården.
• Byvandringar
• Sprida kunskap om bygden och dess historia.
Om Du önskar vara mer aktivt delaktig i föreningen blir vi
jätteglada! Kontakta oss på hembygd@loberod.se
Du betalar medlemsavgiften 200.- för ett år via:
• Swish 123 282 95 88
• Pg 932433-6
• Bg 142-4787
Ange Namn, Adress samt e-postadress i meddelanderutan.

SMS Krisinformation!

❗ Inför måndagens sms-utskick från myndigheterna är det viktigt att känna till några saker:• Sms:et kommer inte att ha ett telefonnummer som avsändare, istället kommer det att stå ”Fohm, MSB” i avsändarraden.• I sms-meddelandet står det: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”• Meddelandet kommer inte innehålla några länkar.

⚠️ Får du ett meddelande som ser likadant ut men innehåller länkar ska du inte klicka på dessa. Sms:et kommer då inte från myndigheterna.Läs mer om utskicket här: https://www.krisinformation.se/…/sms-med-information-om…

Gå/cykelväg Löberöd – Hurva

På 1860 talet byggdes järnvägen mellan Ystad och Eslöv. Den stod klar och öppnades för trafik 1866. När banan byggdes så blev det så att några lantbruk fick en järnväg tvärs över sin åker, dvs man fick åkermark på båda sidor om banvallen. Vilket troligen inte upplevdes som positivt av de som det berörde! Godstrafiken lades ner 1975, persontrafiken lades ner 1981 och 1984 så togs slipers och räls bort. Några av de lantbruk som hade en banvall genom sina åkrar valde då att gräva bort banvallen och återfylla med matjord så att man fick tillbaka sin sammanhängande åker!

Eftersom då inte banvallen finns kvar på hela sträckan är det ej heller möjligt att göra en gång/cykelväg längs denna sträcka! ( Samma förhållande gäller för sträckan Löberöd- Askeröd)

Men om man önskar gå/cykla mellan Löberöd och Hurva och inte vill färdas längs den dåliga och hårt trafikerade väg 1119 så kan man ta den väg som är markerad på nedanstående karta!